nieuws

Internationale Biomeiler en Thermocompost conferentie

Van 5 tot 7 oktober 2018 vond de derde internationale biomeiler en thermocompost bijeenkomst plaats. Dit keer was het in Leipzig.
Er waren een stuk of 25 deelnemers uit 6 verschillende landen: Duitsland, Nederland, Italië, Tsjechië en zelfs Chili en Venezuela. De meeste deelnemers presenteerden hun project of onderzoek. Een greep uit de presentaties:
– Local Wise van Fedde Jorritsma heeft onderzoek gedaan naar het verwerken van menselijke uitwerpselen (‘menst’) in een biomeiler om hiermee twee vliegen in 1 klap te slaan: warmte produceren en een afvalstroom verwerken tot vruchtbare compost. De onderzoeksresultaten zien er veelbelovend uit, nu de regelgeving nog…

Paolo Zampieri presenteerde zijn afstudeeronderzoek waarin hij het thermo-biochemische proces in een biomeiler geprobeerd heeft te vervatten in een numeriek model. Hij heeft een mooie basis gelegd maar het model is nog niet af. Zijn werk wordt nu voortgezet door een volgende student. Paolo vertelde ook over zijn huidige experiment met de ‘mini-meiler’, een kleine, handzamere biomeiler waar in Amsterdam experimenten mee gedaan worden.

Mara Zantedechi kon zelf niet aanwezig zijn maar Paolo heeft haar onderzoek gepresenteerd. Zij heeft onderzocht of het zinvol is om biovergisting te combineren met een biomeiler. De warmte van de biomeiler kan gebruikt worden ten behoeve van de vergisting. Voorlopige conclusie is dat deze combinatie de financiële haalbaarheid van op deze manier energie produceren sterk vergroot.

Twee Duitse buren lieten hun gezamenlijke biomeiler zien waar ze om beurten hun huizen mee verwarmen. Een andere Paolo liet zijn vierkante biomeiler zien die makkelijker op te bouwen en af te breken is en waar hij goede resultaten mee behaald heeft.

Er werd kennis uitgewisseld over warmtewisselaars, Helmich gaf een presentatie over sensoren en meetsystemen, Nele hield een wetenschappelijke presentatie die wat meer op de detailprocessen van afbraak, aerobe en anaerobe processen inging en op het effect van actieve of passieve beluchting. Ik heb een presentatie gegeven over de turbomeiler, hoe we hem gekregen hebben en wat de plannen er mee zijn.

Op zondag gingen we kijken op de locatie waar Nele Müller met haar studenten 7 biomeilers gebouwd heeft waar metingen op gedaan worden. Op het moment van de conferentie waren er nog geen onderzoeksgegevens beschikbaar maar het was in elk geval leuk om op locatie te kijken.